DIVSKAŅI

Divskaņi ir divu nevienādu īsu patskaņu savienojums vienā zilbē.

 

Divskaņi ir ai, au, ie, ei, ui, iu, o [uo], oi, eu, ou.

Piemēram:  tauta, maize, iela, raits, dipoņa [dipuoņa], boikots, pliukšķis, tev [teu], muita.

 

Atceries!

ne-ilgs, tri-umfs.

Piemēram: bērzi un kļavas ir koki (divskanis o), bet - koki (ar patskani o) ir kuģa pavāri.

Piemēram: boikots, Eugenija.

 

9. uzdevums.

Vingrinājumi