1. vingrinājums. Pasvītro dotajā tekstā tos vārdus, kuros ir dubultoti līdzskaņi!

Mammas šodien nav mājās. Ar lejkanniņu es aplaistu kallas, sakārtoju pēc tam savas lelles. Lellei saķemmēju matus, uzlieku krelles, lai skaistāk. Notīru virtuvē tējkannu, noberžu pannu, tad sev vakariņās vāru mannas biezputru. Pēc tam sāku spēlēt čellu, skolotāja uzdeva atkārtot gammas.

Urrā! Nu viss ir padarīts!

Atbilde

 

2. vingrinājums. Svītriņu vietā liec vajadzīgos līdzskaņu burtus! Ja vārdā ir dubultoti līdzskaņi, tad pasvītro tos!

A-turēt, a-pūst, i-kaisīt, a-gādāt, a-dabūt, u-sildīt, u-zelt, a-darīt, u-ticība, a-gādāt, i-zināt, ai-segt, i-šūt, ai-ceļot.

Atbilde

 

3.vingrinājums. Uzmanīgi lasi doto tekstu! Teikumos liec nepieciešamās pieturzīmes, svītriņu vietā – vajadzīgos līdzskaņa burtus!

Virs ezera lidoja milzī-s vana-s. Brūnos spārnus plaši i-pletis tas gatavojās uzbrukt staltam baltam gulbim. Mednieks ātri pielādēja notēmēja un i-šāva. Ievainotais vana-s iekliedzās gribēja aizbē-t mežā bet bija par vēlu. Sma-s kā akmens tas nogāzās pie mednieka kājām.

Mednieks ai-steidzās mājās. A-taisījis būdiņas durvis viņš no pārsteiguma iepleta acis. Uz galda skrošu kaudzītē atkal mirdzēja tā pati dzeltenā skro- kas jau di-reiz bija i-šauta. Vai tas na- brīnums!

( Pēc Ž. Grīvas.)

Atbilde