Pēteris Šmits (1869 - 1938) - valodnieks, etnogrāfs, folklorists

Dzimis Raunas pagasta Lisēniešu Pekša mājās lauksaimnieka ģimenē.
P. Šmits studējis slāvu filoloģiju Maskavas universitātē (1891 -1892),
austrumu tautu valodas Pēterburgas universitātē (1892 - 1896), Pekinas
universitātē (1896 - 1899).

No 1899.gada P. Šmits ir ķīniešu valodas un literatūras v. i.
Vladivostokas Tālo Austrumu institūtā, bet 1902.gadā kļuvis par šī
institūta ārštata profesoru. 1920.gadā P. Šmits kopā ar Imantas pulku
atgriezies Latvijā un strādājis Latvijas Universitātē (1920 - 1938).

Zinātniskās darbības sākumā P. Šmits pievērsies galvenokārt
valodniecībai:
- publicējis ievērojamus pētījumus par austrumu valodām - ,,Der
Lautwandel im Mandschu und Mongolischen’’ (,,Skaņu mija mandžūru
un mongoļu valodā’’, 1898), ,,Chinesische Elemente im Mandschu’’
(,,Ķīniešu valodas elementi mandžūru valodā’’, 1932);
- Latvijas Universitātes ,,Rakstos’’ publicējis valodnieciskus pētījumus
- ,,The language of the Negidals’’ (,,Negidalu valoda’’, 1923), ,,The
language of the Olchas’’ (,,Olču valoda’’, 1923), ,, ,,The language of the
Oroches’’ (,,Oroču valoda’’, 1927), ,, ,,The language of the Olchas’’,,The
language of the Olchas’’,,The language of the Samagirs’’ (,,Smagiru
valoda’’, 1928);
- sarakstījis mācību grāmatas - ,,Ķīniešu hrestomātija’’ (1902),
,,Mandžūru valodas mācība’’ (1907);
- izdevis latviešu valodā - ,,Ķīniešu pasakas’’ (1936).

Savā laikā P. Šmits bija vienīgais Eiropas zinātnieks, kas apmeklējis
gandrīz visas mandžūru un tungusu ciltis un sniedzis plašus pētījumus
par šo cilšu valodām. P. Šmits pirmais zinātniski kvalificēja tungusu -
mandžūru valodas kā patstāvīgu valodu saimi.

Dzīvojot ārpus Latvijas, P. Šmits interesējās par latviešu valodu. Viņš
publicēja savus rakstus žurnālos ,,Mājas Viesa Mēnešraksts’’,
,,Austrums’’ un Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu
krājumā.

Pirmais P. Šmita zinātniskais darbs par latviešu valodu ir ,,Trejādi
garumi latviešu valodā’’, kas izdots Pēterburgā 1899.gadā. Vēlāk tiek
sarakstīta grāmatas ,,Ievads valodniecībā’’ (1921) un ,,Ievads baltu
filoloģijā’’ (1921).

Vēl par P.Šmitu.