CČ

cauruleceļšcimdi
celiscepurecukurs
celtniekscilvēkscūka
četri

© Unas Šneideres foto
Izmantoti Hilarijas Knightas un Unas Šneideres zīmējumi.