GĢ

gabalsgleznagrīda
gailisgovsgulbis
galdsgraudigulēt
galvagrāmatagulta
gaļagredzensgumija
garšgriestigurķis
glāzegrieztģimene

© Unas Šneideres foto
Izmantoti Dzintras Aulmanes un Unas Šneideres zīmējumi