LĻ

laikraksts lācis liepa
laiva lāpsta liesma
lapa lāse liet
lappuse ledus lietus
lapsa ledusskapis logi
lauki lejā lopi
laukums lidmašīna lūpas
lauzt liels ļaudis


© Unas Šneideres foto
Izmantoti Hilarijas Knightas, Dzintras Aulmanes, Tālivalža Bana un Unas Šneideres zīmējumi