R

raibsrietumiroka
rakstītritenisrudens
raudātrobežarupjmaize

© Unas un Edgara Šneideru foto
Izmantoti Ilonas Ceipes un Unas Šneideres zīmējumi