SŠ

sakne simts smiltis
saldējums sirds sniegs
sarkans sirms sols
saule sīpols bas45a.jpg (7888 bytes) soma
sāls skapis spārns
sega skola spēle
seja skolnieks spilvens
septembris skolotāja spogulis
septiņi skudras stars
seši skuja stikls
sēne skurstenis strazds
sērkociņš skūpsts strādnieks
sēta slapjš stūris
siena slēpe sula
siens slida suns
siers sliede svārki
sieviete smēķēt šūt


© Unas un Edgara Šneideru foto
Izmantoti Hilarijas Knightas, Anitas Jankovskas, Romana Tilberga un Unas Šneideres zīmējumi