IRREGULAR VERBS

There are three irregular verbs in Latvian : būt, iet, dot. This page contains full paradigm of these verbs.

Conjugation of būt

  Present  Past  Future 
es  esm-u  bij-u  būš-u 
tu  es-i  bij-i  būs-i 
viņš  ir  bij-a  būs 
mēs  es-am  bij-ām  būs-im 
jūs  es-at  bij-āt  būs-iet, būs-it 
viņi  ir  bij-a  būs 

Conjugation of iet

  Present  Past  Future 
es  ej-u  gāj-u  ieš-u 
tu  ej  gāj-i  ies-i 
viņš  iet  gāj-a  ies 
mēs  ej-am  gāj-ām  ies-im 
jūs  ej-at  gāj-āt  ies-iet, ies-it 
viņi  iet  gāj-a  ies 

Conjugation of dot

  Present  Past  Future 
es  dod-u  dev-u  doš-u 
tu  dod  dev-i  dos-i 
viņš  dod  dev-a  dos 
mēs  dod-am  dev-ām  dos-im 
jūs  dod-at  dev-āt  dos-iet,dos-it 
viņi  dod  dev-a  dos 

Back to verbs