ATSTĀSTĪJUMA IZTEIKSME

Atstāstījuma izteksme norāda, ka runātājs nav pārliecināts, vai izsacītā darbība atbilst īstenībai. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršo laiku formas veido no attiecīgajām īstenības izteiksmes laiku formām, personas galotņu vietā liekot -ot, -oties.

Salikto laiku formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes salikto laiku formām, esmu, esi, ir, utt. aizstājot ar esot, un būšu, būsi, būs ar būšot. Līdzīgi vajadzības izteiksmē ir aizstāj ar esot un būs ar būšot.

Ciešamās kārtas formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes ciešamās kārtas formām, aizstājot tieku, tiec, tiec, utt. ar tiekot un tiku, tiki, tika, utt. ar tikšot.

Piemēri

Vienkāršie laiki

  Tagadne,
tiešie d.v. 
Tagadne
atgriez. d.v. 
Nākotne,
tiešie d.v. 
Nākotne,
atgriez d.v 
es  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 
tu  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 
viņš  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 
mēs  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 
jūs  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 
viņi  vedot  mācoties  vedīšot  mācīšoties 

Saliktie laiki

  Saliktā tagadne  saliktā nākotne 
es  esot lasījis  būšot lasīis 
tu  esot lasījis  būsot lasījis 
viņš  esot lasījis  būšot lasījis 
mēs  esot lasījuši  būšot lasījuši 
jūs  esot lasījuši  būšot lasījuši 
viņi  esot lasījuši  būšot lasījuši 

Vajadzības izteiksmes atstāstījuma paveids

  Tagadne Nākotne 
man  esot jālasa  būšot jālasa 
tev  esot jālasa  būšot jālasa 
viņam  esot jālasa  būšot jālasa 
mums  esot jālasa  būšot jālasa 
jums  esot jālasa  būšot jālasa 
viņiem  esot jālasa  būšot jālasa 

Ciešamā kārta

  Tagadne  Pagātne 
es  tiekot vests  tikšot vests 
tu  tiekot vests  tikšot vests 
viņš  tiekot vests  tikšot vests 
mēs  tiekot vesti  tikšot vesti 
jūs  tiekot vest  tikšot vesti 
viņi  tiekot vesti  tikšot vesti 


Atpakaļ uz darbības vārdu lapu