DARBĪBAS VĀRDI

Darbības vārdus latviešu valodā iedala trijās konjugācijās. Pie pirmās konjugācijas pieder vienzilbes darbības vārdi un to atvasinājumi ar priedēkļiem. Pie otrās konjugācijas pieder ar piedēkļiem -ā, -ē, -o, -ī, -alē, -aļā, -elē, -uļo atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes un pagātnes celmā ir vienāds zilbju skaits. Pie trešās konjugācijas pieder ar piedēkļiem -ā, -ē, -ī, -inā atvasinātie darbības vārdi, kuriem pagātnes celmā ir par vienu zilbi vairāk nekā tagadnes celmā. Nevienā no konjugācijām neiederas nekārtnie darbības vārdi: būt. iet, dot.

Darbības vārdiem ir trīs vienkāršie laiki: vienkāršā tagadne, vienkāršā pagātne un vienkāršā nākotne, un trīs saliktie laiki: saliktā tagadne, saliktā pagātne, saliktā nākotne. Darbības vārdam ir piecas izteiksmes: īstenības izteiksme, pavēles izteiksme, vēlējuma izteiksme, atstāstījuma izteiksme un vajadzības izteksme. Laiku esamība darbības vārdu izteiksmēs norādīta tabulā.

  Īstenības  Pavēles  Vēlējuma  Atstāstījuma  Vajadzības 
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā pagātne 
Vienkāršā nākotne
Saliktā tagadne 
Saliktā pagātne 
Saliktā nākotne 

Darbības vārdu formu veidošanai izmanto tā trīs pamatformas: nenoteiksmi, tagadnes celmu un pagātnes celmu.

Pamatforma  No pamatformas atvasinātās formas
Tagadnes celms  Tagadnes formas visās izteiksmēs, izņemot vēlējuma izteiksmi; vajadzības izteiksme, pavēles izteiksme.
Pagātnes celms Īstenības izteiksmes vienkāršā pagātne.
Nenoteiksme  Īstenības izteiksmes vienkāršā nākotne, atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotne, vēlējuma izteiksmes vienkāršā tagadne.

Ciešamā kārta

Atpakaļ uz gramatikas lapu