PIRMĀ KONJUGĀCIJA

Pie pirmās konjugācijas pieder vienzilbes darbības vārdi un to atvasinājumi ar priedēkļiem. Pirmās konjugācijas darbības vārdus iedala piecās grupās.

Pie pirmās grupas pieder darbības vārdi, kuriem

Pie otrās grupas pieder darbības vārdi, kuriem celmos ir pastkaņu mija:

Pie trešās grupas pieder darbības vārdi, kuriem

Pie ceturtās grupas pieder darbības vārdi, kuriem

Pie piektās grupas pieder darbības vārdi, kuriem tagadnes celms beidzas ar st, piem., kļūt-kļūstu-kļuvu.

Ceturtās grupas darbības vārdiem vienkāršās tagadnes formās rodas līdzskaņu mija, izņemot vienskaitļa otrās personas formu.

Beigu līdzskanis  Mija  Piemēri 
š  dzēs - dzēš 
š  cent - cenš 
ž  svied - sviež 
ž  griez - griež 
ļ  smel - smeļ 
pj  stiep - stiepj 
bj  streb - strebj 
mj  stum - stumj 

Darbības vārdos, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -k, -g, vienkāršās tagadnes vienskaitļa otrajā personā -k mijas ar -c un -g mijas ar -dz, piem., roc - rok.

Pirmās konjugācijas darbības vārdu locīšanas paradigmas

Darības vārda
forma
Laiki Viensk.
 1.pers.
Viensk. 2.pers. Viensk. 3pers. Daudzsk. 1.pers. Daudzsk. 2.pers. Daudzsk. 3.pers.
tiešais  Tagadne  -u  -am  -at 
tiešais  Tagadne,
5.grupa,
3.grupa, kas beidzas ar p, t, d 
-u  -i  -

 

-am  -at 
tiešais  Pagātne -u  -i  -a  -ām  -āt  -a 
tiešais  Nākotne  -u  -i    -im  -it, -iet   
atgriezeniskais  Pavēles izt.      -im  -iet   
atgriezeniskais  Tagadne  -os  -ies  -as  -amies  -aties  -as 
atgriezeniskais  Pagātne  -os  -ies  -ās  -āmies  -āties  -ās 
atgriezeniskais  Nākotne  -os  -ies  -ies  -imies  -ieties,

-ities 

-ies 
atgriezeniskais  Pavēles izt.  -ies  -as  -imies  -ieties  -as 

Piemēri

Pirmā grupa

  Tagadne  Pagātne  Nākotne 
es  ēd-u  ēd-u  ēdīš-u 
tu  ēd  ēd-i  ēdīs-i 
viņš  ēd  ēd-a  ēdīs 
mēs  ēd-am  ēd-ām  ēdīs-im 
jūs  ēd-at  ēd-āt  ēdīs-iet, ēdīs-it 
viņi  ēd  ēd-a  ēdīs 

Otrā grupa

  Tagadne  Pagātne  Nākotne 
es  velk-u  vilk-u  vilkš-u 
tu  velc  vilk-i  vilks-i 
viņš  velk  vilk-a  vilks 
mēs  velk-am  vilk-ām  vilks-im 
jūs  velk-at  vik-āt  vilks-iet,vilks-it 
viņi  velk  vilk-a  vilks 

Trešā grupa

  Tagadne  Pagātne  Nākotne 
es  sien-u  sēj-u  sēš-u 
tu  sien  sēj-i  sēs-i 
viņš  sien  sēj-a  sēs 
mēs  sien-am  sēj-ām  sēs-im 
jūs  sien-at  sēj-āt  sēs-iet, sēs-it 
viņi  sien  sēj-a  sēs 

Ceturtā grupa

  Tagadne  Pagātne  Nākotne 
es  kāpj-u  kāp-u  kāpš-u 
tu  kāp  kāp-i  kāps-i 
viņš  kāpj  kāp-a  kāps 
mēs  kāpj-am  kāp-ām  kāps-im 
jūs  kāpj-at  kāp-āt  kāps-iet, kāps-it 
viņi  kāpj  kāp-a  kāps 

Piektā grupa

  Tagadne  Pagātne  Nākotne 
es  salst-u  sal-u  salš-u 
tu  sals-i  sal-i  sals-i 
viņš  salst  sal-a  sals 
mēs  salst-am  sal-ām  sals-im 
jūs  salst-at  sal-āt  sals-iet, sals-it 
viņi  salst  sal-a  sals