PIRMĀ DEKLINĀCIJA

Pie pirmās deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s vai -š. Locījumiem atbilstošās galotnes dotas tabulā.

  Nom.  Ģen.   Dat.   Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk.  -s, -š  -a  -am  -u  -ā  -s 
daudzsk.  -i  -u  -iem  -us   -os  -i 

Vienskaitļa vokatīvā galotnes nav tiem pirmās deklinācijas lietvārdiem, kuri beidzas ar -tājs, -ājs, -ējs, -nieks vai ir deminutīvi.

Piemērs

Nominatīvs  tēv-s tēv-i 
Ģenitīvs  tēv-a  tēv-u 
Datīvs  tēv-am  tēv-iem 
Akuzatīvs  tēv-u  tēv-us 
Lokatīvs  tēv-ā  tēv-os 
Vokatīvs  tēv-s  tēv-i 

Atpakaļ uz lietvārdu lapu