OTRĀ DEKLINĀCIJA

Otrajai deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -is, kā arī lietvārdi akmens, asmens, zibens, ūdens, mēness, rudens, suns, sāls. Otrās deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā (izņemot lietvārdus ar galotni -s vienskaitļa nominatīvā) un visos daudzskaitļa locījumos galones priekšā ir līdzskaņu mija.

Celma beigu līdzskaņi  Mija 

bj 

č 

ž 

ļ 

mj 

ņ 

pj 

š 

š 

vj 

ž 

sn 

šņ 

zn 

žņ 

sl 

šļ 

zl 

žļ 

ln 

ļņ 

ll 

ļļ 

Līdzskaņu mijas nav

Locījumu galotnes otrajai deklinācijai norādītas tabulā (deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā).

  Nom.  Ģen.   Dat.   Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk.  -is,   -a  -im  -i  -ī  -i 
viensk.  -s  -s  -im  -i  -ī  -s 
daudzsk.  -i  -u  -iem  -us   -os  -i 

Piemēri

Nominatīvs  lāc-is  lāč-i 
Ģenitīvs  lāč-a  lāč-u 
Datīvs  lāc-im  lāč-iem 
Akuzatīvs  lāc-i  lāč-us 
Lokatīvs  lāc-ī  lāč-os 
Vokatīvs  lāc-i  lāč-i 


Nominatīvs  akmen-s  akmeņ-i 
Ģenitīvs  akmen-s  akmeņ-u 
Datīvs  akmen-im  akmeņ-iem 
Akuzatīvs  akmen-i  akmeņ-us 
Lokatīvs  akmen-ī  akmeņ-os 
Vokatīvs  akmen-s  akmeņ-i 

Atpakaļ uz lietvārdu lapu