TREŠĀ KONJUGĀCIJA

Pie trešās konjugācijas pieder darbības vārdi, kuri atvasināti ar piedēkļiem -ā, -ē, -ī, -inā un kam pagātnes celmā ir par vienu zilbi vairāk nekā tagadnes celmā.

Trešās konjugācijas darbības vārdus iedala trīs grupās:

Trešās konjugācijas darbības vārdu locīšanas paradigmas

Darbības vārda forma 

Laiki 

Viensk. 1.pers.  Viensk. 2.pers.  Viensk.
3.pers. 
Daudzsk. 1.pers.  Daudzsk. 2.pers.  Daudzsk. 3.pers. 
tiešais  Tagadne, 1., 2. grupa  -u  -i  -ām  -āt 
tiešais  Tagadne, 3. grupa  -u  -i  -am  -at 
tiešais  Pagātne  -u  -i  -a  -ām  -āt  -a 
tiešais  Nākotne  -u  -i    -im  -it, -iet   
tiešais  Pavēles izt.,
1., 2 . grupa 
-   -i  -a  -im  -iet  -a 
tiešais  Pavēles izt., 3.grupa  -   -i  -im  -iet 
atgriezeniskais  Tagadne, 1., 2. grupa  -os  -ies  -ās  -āmies  -āt  -ās 
atgriezeniskais  Tagadne, 3.grupa  -os  -ies  -as  -amies  -aties  -as 
atgriezeniskais  Pagātne  -os  -ies  -ās  -āmies  -āties  -ās 
atgriezeniskais  Nākotne  -os  -ies  -ies  -imies  -ieties,

-ities 

-ies 
atgriezeniskais  Pavēles izt.  -ies  -as  -imies  -ieties  -as 

Piemēri

Tagadne

  1.grupa, tiešais  1.grupa, atgriez.  2.grupa, tiešais  2.grupa, atgriez.  3.grupa, tiešais  3. grupa, atgriez. 
es  māc-u  māc-os  audzin-u  pielabin-os  guļ-u  sūdz-os 
tu  māc-i  māc-ies  audzin-i  pielabin-ies  gul-i  sūdz-ies 
viņš  māc-a   māc-ās  audzin-a  pielabin-ās  guļ  sūdz-as 
mēs  māc-ām  māc-āmies  audzin-ām  pielabin-āmies  guļ-am  sūdz-amies 
jūs  māc-āt  māc-āties  audzin-āt  pielabin-āties  guļ-at  sūdz-aties 
viņi  māc-a  māc-ās  audzin-a  pielabin-ās  guļ  sūdz-as 

Pagātne

  1.grupa, tiešais  1.grupa, atgriez.  2.grupa, tiešais  2.grupa, atgriez.  3.grupa, tiešais  3. grupa, atgriez. 
es  mācīj-u  mācīj-os  audzināj-u  pielabināj-os  sūdzēj-u  sūdzēj-os 
tu  mācīj-i  mācīj-ies  audzināj-i  pielabināj-ies  sūdzēj-i  sūdzēj-ies 
viņš  mācīj-a   mācīj-ās  audzināj-a  pielabin-ās  sūdzēj-a  sūdzēj-ās 
mēs  mācīj-ām  mācīj-āmies  audzināj-ām  pielabinājām-ies  sūdzēj-ām  sūdzēj-āmies 
jūs  mācīj-āt  mācīj-āties  audzināj-āt  pielabināj-āties  sūdzēj-āt  sūdzēj-āties 
viņi  mācīj-a  mācīj-ās  audzināj-a  pielabināj-ās  sūdzēj-a  sūdzēj-ās 

Nākotne

  1.grupa, tiešais  1.grupa, atgriez.  2.grupa, tiešais  2.grup, atgriez.  3.grup, tiešais  3. grupa, atgriez. 
es  mācīš-u  mācīš-os  audzināš-u  pielabināš-os  sūdzēš-u  sūdzēš-os 
tu  mācīs-i  mācīs-ies  audzinās-i  pielabinās-ies  sūdzēs-i  sūdzēs-ies 
viņš  mācīs   mācīs-ies  audzinās  pielabinās-ies  sūdzēs  sūdzēs-ies 
mēs  mācīs-im  mācīs-imies  audzinās-im  pielabinās-imies  sūdzēs-im  sūdzēs-imies 
jūs  mācīs-it, mācīsiet  mācīs-ities,

mācīsieties 

audzinās-it  pielabinās-ities,

pielabinās-ieties 

sūdzēs-it, sūdzēs-iet  sūdzēs-ities, sūdzēsieties 
viņi  mācīs  mācīs-ies  audzinās  pielabinās-ies  sūdzēs  sūdzēs-ies 


Atpakaļ uz darbības vārdu lapu