PAVĒLES IZTEIKSME

Pavēles izteiksmes formas veido no tagadnes celma, izņemot daudzskaitļa pirmo personu, kura sakrīt ar vienkāršās nākotnes daudzskaitļa pirmās personas formu.

Pavēles izteiksmes veidošana

 

Tiešie

Atgriezeniskie

Viensk. 1.pers. 
Viensk. 2.pers.  Vienk. tagadnes viensk. 2.pers. Vienk. tagadnes viensk. 2.pers.
Viensk. 3.pers.  lai + vienk. tagadnes 3.pers.  lai + vienk. tagadnes 3.pers. 
Daudzsk. 1.pers.  Vienk. nāk. daudzsk. 1.pers.  Vienk. nāk. daudzsk. 1.pers. 
Daudzsk. 2.pers.  tagadnes celms + -iet  tagadnes celms + -ieties 
Daudzsk. 3.pers.  lai + vienk. tag. 3.pers. lai + vienk. tagadnes 3.pers. 

Piemēri

  1 konj. tiešais  1 konj. atgriez.  2 konj. tiešais  2 konj. atgriez.  3 konj. tiešais  3 konj. atgriez. 
Viensk. 2.pers.  ēd!  smej-ies!  ogo!  sarunāj-ies!  tec-i!  māc-ies! 
Viensk. 3.pers.  lai ēd!  lai smej-as!  lai ogo!  lai sarunāj-as!  lai tek!  lai māc-ās! 
Daudzsk. 1.pers.  ēd-am!  smej-amies!  ogoj-am!  sarunāj-amies!  tek-am!  māc-āmies! 
Daudzsk. 2.pers.  ēd-iet!  smej-ieties!  ogoj-iet!  sarunāj-ieties!  tek-iet!  māc-ieties! 
Daudzsk. 3.pers.  lai ēd!  lai smej-as!  lai ogo!  lai sarunāj-as!  lai tek!  lai māc-ās! 


Atpakaļ uz darbības vārdu lapu