CETURTĀ DEKLINĀCIJA

Pie ceturtās deklinācijas pieder sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar-a. Daži lietvārdi tiek lietoti abās dzimtēs, piem. nelga, nepraša, u.c.

  Dzimte  Nom.  Ģen.   Dat.   Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk.  sieviešu  -a  -as  -ai  -u  -ā  -a 
viensk.  vīriešu  -a  -as  -am  -u  -ā  -a 
daudzsk.    -as  -u  -ām  -as   -ās  -as 

Deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā.

Piemēri

Nominatīvs  lap-a  lap-as 
Ģenitīvs  lap-as  lap-u 
Datīvs  lap-ai  lap-ām 
Akuzatīvs  lap-u  lap-as 
Lokatīvs  lap-ā  lap-ās 
Vokatīvs  lap-a  lap-as 


Nominative  puik-a  puik-as 
Genitive  puik-as  puik-u 
Dative  puik-am  puik-ām 
Accusative  puik-u  puik-as 
Locative  puik-ā  puik-ās 
Vocative  puik-a  puik-as 

Atpakaļ uz lietvārdu lapu