VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE

Vienkāršās pagātnes formas veido no pagātnes celma, pievienojot tam atbilsotošo formas galotni.

Verba pagātnes formu paradigma

Darbības vārda forma Viensk. 1.pers.  Viensk. 2.pers.  Viensk. 3.pers.  Daudzsk. 1.pers.  Daudzsk. 2.pers.  Daudzsk. 3.pers. 
tiešais  -u  -i  -a  -ām  -āt  -a 
atgriezeniskais  -os  -ies  -ās  -āmies  -āties  -ās 

Piemēri

  1.konj. tiešais  1.konj. atgriez.  2.konj. tiešais  2.konj. atgriez.  3.konj. tiešais  3.konj. atgriez. 
es  ēd-u  smēj-os  ogoj-u  sarunāj-os  tecēj-u  mācīj-os 
tu  ēd-I  smēj-ies  ogoj-i  sarunāj-ies  tecēj-i  mācīj-ies 
viņš  ēd-a  smēj-ās  ogo-a  sarunāj-ās  tecēj-a  mācīj-ās 
mēs  ēd-ām  smēj-āmies  ogoj-ām  sarunāj-āmies  tecēj-ām  mācīj-āmies 
jūs  ēd-āt  smēj-āties  ogoj-āt  sarunāj-āties  tecēj-āt  mācīj-āties 
viņi  ēd-a  smēj-ās  ogoj-a  sarunāj-ās  tecēj-a  mācīj-ās 

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu