CIEŠAMĀS KĀRTAS PAGĀTNES DIVDABIS

Ciešamās kārtas pagātnes divdabi parasti veido no pārejošu darbības vārdu nenoteiksmes celma ar izskaņām -ts, -ta. Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu: gan ar nenoteikto galotni, gan ar noteikto galotni.

Piemēri

Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni

  Vīr.dz., viensk.  Siev.dz., viensk.  Vīr. dz., daudzsk.  Siev. dz., daudzsk. 
Nominatīvs  celt-s  celt-a  celt-i  celt-as 
Ģenitīvs  celt-a  celt-as  celt-u  celt-u 
Datīvs  celt-am  celt-ai  celt-iem  celt-ām 
Akuzatīvs  celt-u  celt-u  celt-us  celt-ās 
Lokatīvs  celt-ā  celt-ā  celt-os  celt-ās 

Divdabja locīšana ar noteikto galotni

  Vīr. dz., viensk..  Siev.dz., viensk.  Vīr.dz., daudzsk.  Siev. dz., daudzsk. 
Nominatīvs  celt-ais  celt-ā  celt-ie  celt-ās 
Ģenitīvs  celt-ā  celt-ās  celt-o  celt-o 
Datīvs  celt-ajam  celt-ajai  celt-ajiem  celt-ajām 
Akuzatīvs  celt-o  celt-o  celt-os  celt-ās 
Lokatīvs  celt-ājā  celt-ajā  celt-ajos  celt-ajās Atpakaļ uz divdabju lapu