ĪPAŠĪBAS VĀRDI

Īpašības vārdiem ir divējādas galotnes: notiektā un nenoteiktā galotne. Īpašības vārdu locīšanas likumus nosaka tā dzimte un galotnes tips. Vīriešu dzimtes īpašības vārdus ar nenoteikto galotni loka tāpat kā pirmās deklinācijas lietvārdus. Savukārt sieviešu dzimtes lietvārdus ar nenoteikto galotni loka kā ceturtās deklinācijas lietvārdus. Īpašības vārdus ar notiekto galotni loka īpatnēji. Locījumu galotnes īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni norādītas Tabulā 1, bet locījumu galotnes īpašības vārdiem ar noteikto galotni - Tabulā 2. Īpašības vārdus pārākā un vispārākā pakāpē loka līdzīgi.

Tabula1. Locīšanas paradigma īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni

Dzimte  skaitlis  Nomin.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok.  Vok. 
vīriešu  viensk. -s  -a  -am  -o  -ā 
vīriešu  daudzsk. -i  -us  -iem  -us  -os 
sieviešu viensk. -a  -as  -ai  -u  -ā 
sieviešu daudzsk.  -as  -u   -ām  -as   -ās 

Tabula 2. Locīšanas paradigma īpašības vārdiem ar notiekto galotni

Dzimte  Skaitlis  Nomin.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok.  Vok. 
vīriešu viensk.  -ais  -ā  -ajam  -o  -ajā  -ais 
vīriešu daudzsk.  -ie  -o  -ajiem  -os  -ajos  -ie 
sieviešu  viensk.  -ā  -ās  -ajai  -o  -ajā  -ā 
sieviešu daudzsk.  -ās  -o   -ajām  -ās   -ajās  -ās 

Īpašības vārdiem ar izskaņu -ējs, lokot ar noteikto galotni, nav paplašināto galotņu.

Dzimte  Skaitlis  Nomin.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok.  Vok. 
vīriešu viensk.  -ais  -ā  -am  -o  -ā  -ais 
vīriešu daudzsk.  -ie  -o  -iem  -os  -os  -ie 
sieviešu viensk.  -ā  -ās  -ai  -o  -ā  -ā 
sieviešu daudzsk.  -ās  -o   -ām  -ās   -ās  -ās 

Piemēri

Īpašības vārdu ar nenoteikto galotni locīšana

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  zil-s  zil-a  zil-i  zil-as 
Ģenitīvs  zil-a  zil-as  zil-u  zil-u 
Datīvs  zil-am  zil-ai  zil-iem  zil-ām 
Akuzatīvs  zil-u  zil-u  zil-us  zil-ās 
Lokatīvs  zil-ā  zil-ā  zil-os  zil-ās 
Vokatīvs 

Īpašības vārdu ar notiekto galotni locīšana

  Vīr., viensk.  Siev., viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  zil-ais  zil-ā  zil-ie  zil-ās 
Ģenitīvs  zil-ā  zil-ās  zil-o  zil-o 
Datīvs  zil-ajam  zil-ajai  zil-ajiem  zil-ajām 
Akuzatīvs  zil-o  zil-o  zil-os  zil-ās 
Lokatīvs  zil-ajā  zil-ajā  zil-ajos  zil-ajās 
Vokatīvs  zil-ais  zil-ā  zil-ie  zil-ās 

Īpašības vārdu ar izskaņu -ējs locīšana ar notiekto galotni

  Vīr., viensk.  Siev. viensk.  Vīr., daudzsk.  Siev., daudzsk. 
Nominatīvs  vidēj-ais  vidēj-ā  vidēj-ie  vidēj-ās 
Ģenitīvs  vidēj-ā  vidēj-ās  vidēj-o  vidēj-o 
Datīvs  vidēj-am  vidēj-ai  vidēj-iem  vidēj-ām 
Akuzatīvs  vidēj-o  vidēj-o  vidēj-os  vidēj-ās 
Lokatīvs  vidēj-ā  vidēj-ā  vidēj-os  vidēj-ās 
Vokatīvs  vidēj-ais  vidēj-ā  vidēj-ie  vidēj-ās 

Atpakaļ uz gramatikas lapu