ĪPATNĒJI LOKĀMO VIETNIEKVĀRDU PARADIGMAS

Šajā lapā dotas īpatnēji lokāmo personas vietniekvārdu es , tu, mēs, jūs, atgriezeniskā vietniekvārda sevis, attieksmes vietniekvārda kas, norādāmo vietniekvārdu tas, tā, šis, šī, noteicamo vietniekvārdu pats, pati locīšanas paradigmas.

Personas vietniekvārdu locīšana

Nominatīvs  es  tu  mēs  jūs 
Ģenitīvs  manis  tevis  mūsu  jūsu 
Datīvs  man  tev  mums  jums 
Akuzatīvs  mani  tevi  mūs  jūs 
Lokatīvs  man-ī  tevī  mūsos  jūsos 

Atgriezeniskā vietniekvārda sevis locīšana

Nominatīvs 
Genitīvs sevis 
Datīvs sev 
Accusatīvs  sevi 
Locatīvs  sevī 

Nenoteiktā vietniekvārda kas locīšana

Nominatīvs  kas 
Ģenitīvs  kā 
Datīvs  kam 
Akuzatīvs  ko 
Lokatīvs  kur 

Norādāmo vietniekvārdu locīšana

Nominatīvs  tas  tā  šis  šī 
Genitīvs  tā  tās  šī, šā  šīs, šās 
Datīvs  tam  tam  šim  šai 
Akuzatīvs  to  to  šo  šo 
Lokatīvs  tajā,

tai,

tanī 

tai,

tajā,

tanī 

šai,

šajā,

šinī 

šai,

šajā,

šinī 


Nominatīvs  tie  tās  šie  šīs 
Ģenitīvs  to  to  šo  šo 
Datīvs  tiem  tām  šiem  šām 
Akuzatīvs  tos  tās  šos  šās 
Lokatīvs  tais,

tajos,

tanīs 

tais,

tajās,

tanīs 

šais,

šajos,

šinīs 

šais,

šajās,

šinīs 

Noteicamo vietniekvārdu locīšana

Nominatīvs  pats  pati  paši  pašas 
Genitīvs  paša  pašas  pašu  pašu 
Datīvs  pašam  pašai  pašiem  pašām 
Akuzatīvs  pašu  pašu  pašus  pašas 
Lokatīvs  pašā  pašā  pašos  pašās 

Atgriezties uz vietniekvārdu lapu