VIETNIEKVĀRDI

Vietniekvārdu lielāko daļu loka kā pirmās (vīriešu dzimtes) vai ceturtās deklinācijas lietvārdus (sieviešu dzimtē). Īpatnēji loka es, tu, mēs, jūs, sevis, kas, tas, tā, šis, šī, pats, pati.

Piemēri

Nominatīvs  viņ-š  viņ-i 
Ģenitīvs  viņ-a  viņ-u 
Datīvs  viņ-am  viņ-iem 
Akuzatīvs  viņ-u  viņ-us 
Lokatīvs  viņ-ā  viņ-os 


Nominatīvs  viņ-a  viņ-as 
Ģenitīvs  viņ-as  viņ-u 
Datīvs  viņ-ai  viņ-ām 
Akuzatīvs  viņ-u  viņ-as 
Lokatīvs  viņ-ā  viņ-ās 

Atpakaļ uz gramatikas lapu