IZMANTOTĀ LITERATŪRA

      1. B.Ceplīte, L.Ceplītis "Latviešu valodas paktiskā gramatika", Zvaigzne, 1991.
      2. T.G.Fennell, H.Gelsen "A Grammar of Modern Latvian", Mouton Publishers, 1980, vol. 1-3.
      3. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, LPSR ZA izdevniecība, 1959.

Atgriezties gramatikas lapā