LATVIEŠU VALODAS GRAMATIKA

Latviešu valoda pieder fleksīvo valodu klasei. Tai ir raksturīga sarežģīta morfoloģija. Latviešu valodā ir sekojošas vārdšķiras; lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas un izsauksmes vārdi. Šajās lapās ir aprakstīti vārdu locīšanas likumi. Lappuses veidotas apkopojot vairāku autoru viedokli šajā jautājumā.Gramatikas pamatpincipi angliski


Atpakaļ