ATGRIEZENISKIE LIETVĀRDI


Atgriezeniskos lietvārdus atvasina no darbības vārdiem ar izskaņu -šanās, kā arī reizēm ar izskaņām -tājās, -tājies, -ējies, -ājies, -umies. Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji. Tiem trūkst dažu locījumu formu.

Skaitlis  Nom.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk. -ās  -ās  -   -os 
daudzsk. -ās  -os  -ās 
viensk.  -ies  -ās  -os 
daudzsk.  -ies  -os  -os 

Piemērs

  Vienskaitlis  Daudzskaitlis 
Nominatīvs  vēlēšanās  vēlēšanās 
Ģenitīvs  vēlēšanās  vēlēšanos 
Datīvs 
Akuzatīvs  vēlēšanos  vēlēšanās 
Lokatīvs 

Atgriezties lietvārdu lapā