PIEKTĀ DEKLINĀCIJA

Pie piektās deklinācijas pieder vīriešu un sieviešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -e. Piektās deklinācijas lietvārdiem daudzskaitļa ģenitīvā galotnes priekšā ir līdzskaņu mija:

Celma beigu līdzskaņi  Mijas par 
bj 
č 
ž 
ļ 
mj 
ņ 
pj 
š 
š 
vj 
ž 
sn  šņ 
zn  žņ 
ll  ļļ 
nn  ņņ 
kst  kš 

Locījumu galotnes piektajai deklinācijai norādītas nākamajā tabulā (deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā).

  Dzimte  Nom.  Ģen.   Dat.   Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk.  siev.  -e   -es  -ei  -i  -ē  -e 
viensk.  vīr.  -e  -es  -em  -i  -ē  -e 
daudzsk.    -es  -u  -ēm  -es   -ēs  -es 

Piemēri

Nominatīvs  egl-e  egl-es 
Ģenitīvs  egl-es  egļ-u 
Datīvs  egl-ei  egl-ēm 
Akuzatīvs  egl-i  egl-es 
Lokatīvs  egl-ē  egl-ēs 
Vokatīvs  egl-e  egl-es 


Nominatīvs  bend-e  bend-es 
Ģenitīvs  bend-es  benž-u 
Datīvs  bend-em  bend-ēm 
Akuzatīvs  bend-i  bend-es 
Lokatīvs  bend-ē  bend-ēs 
Vokatīvs  bend-e  bend-es 

Atgriezties uz lietvārdu lapu