SESTĀ DEKLINĀCIJA

Pie sestās deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s. Sestās deklinācijas lietvārdiem galotnes priekšā daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija.

Celma beigu līdzskaņi  Mija 
ļ 
ņ 
š 
š 
vj 
ž 
sn  šņ 
kst  kš 

Nākamajā tabulā dotas locījumu galotnes sestās deklinācijas lietvārdiem (deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā).

  Nom.  Ģen.   Dat.   Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk.  -s   -s  -ij  -i  -ī  -s 
daudzsk.  -is  -u  -īm  -is   -īs  -is 

Piemērs

Nominatīvs  gov-s  gov-is 
Ģenitīvs  gov-s  govj-u 
Datīvs  gov-ij  gov-īm 
Akuzatīvs  gov-i  gov-is 
Lokatīvs gov-ī  gov-īs 
Vocative  gov-s  gov-is 

Atpakaļ uz lietvārdu lapu