1. A.301A. M. Starķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r. LP, VI, 115, 15a.

2. 650. 301. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 22. AŠ, II, 89.