1. A. 327 B. A. Lerchis Puškaitis Džūkstē Pienavā. LP, I, 24

2. A. 327 B. LP. Džūkstē Pienavā. LP, I, 77.

3. 327 B. J. Cakuls Bārkavā, Zidūnis 1923. Nr. 6.