1. A. 313. 327 A J. Namnieks Mežotnē. LP, VI, 119, 5.

2. A. 327 A. Mārtiņš Usītis Lubānas Brantos. M. Celmiņa kr.