1. A. 329. V. Zacarska no S. Garanča Viļānu Murānos.

2. A. 329. Teicējs A. Pabērzs Preiļos, Kultūras Balss kr.