1. A. Šķēre Bauskas apriņķa Mežotnē.

2. J. A. Jansons no Vēveŗu Elzas Ļaudonā.