1. A. 365. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 184, 87.

2. A.365. Teicēja Tekla Visocka Nīcgalē. Kultūras balss kr.