1. A. 425 B. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 140.

2. A. 425 B. 1180. J. Eniķis Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa "Vilkačos". Etn. I, 1891., 141. 1. p. LP, VII, I, 1003, 1. p.

3. A. 425 B. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.