1. J. Mezevskis Ozolnieku Tiltiņos. Jkr. V, 104 (68).

2. Lielupis Vec-Piebalgā. LP, V, 119, 2.