1. P. Š. no P. Dankas Raunā. "Līdums" 1917., 27.

2. Grīnfelts Līvbērzē. LP, V. 69 (9, 26).