1. A. 481. Teicējs 65 g. vecs A. Dreizuļs Makašānu pag. Kultūras balss kr.

2. A. 181. Ernsts Birznieks no 50 g. vecas M. Viļumsones Dzirciemā Jkr. III (1893), 68 (30).

    LP, VII, II, 27, 9, 4.