1. A. 545 A. J. Niedre Vec - Sērenē. LP, V, 130. 5.

2. A. 545. A. M. Srupska no vecas māmiņas Neretā. Folkloras krātuvē.