1. A. 593. H.Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

2. A. 593. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. L. P. III, 40 (22).