1. A. 651. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. LP, V, 338 (144, 1).

2. A. 651. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, 339 (144, 2).