1. A. 660. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72 gadi vecā Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

2. A. 660. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 85, 54.