1. A. 1227. S k o l n i e k s D. T e r i s o n o v s L a t g a l Á.

2. A. 1227. S t. U Ô a n o v s k a V i Ô ‚ n o s, Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII. Krakav‚. 1895, 257, 9.