1. A. 1571. No Derīgu grām. nod. kalendāra 1925. g. P. Birkerts, II, 99, 1619.

2. A. 1571. Gothards Polis no 105 g. v. Trīnes Zvirbules Jēkabmiesta pr. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 121, 1668.