1. A. 1585. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

2. A. 1585. V1. Pilipjonoks Asūnē.