1. A. 1889. A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis Smiltenes pag.

2. A. 1839. B. Tapilnieks Kandavā. Jkr. V. LP. VII, II, 30, 11.