Jumis.

l. A. Skuja Mālupē.

2. H. Skujiņa no P. Āboltiņas Aumeisteŗos.