Raganas.

1. Pločkalns Skrundâ. Brîvzemnieka kr. LP, VII, I, 537, 6.