1. Art. Radziņš. Z. Lancmaņa kr.

2. Z. Lancmanis no Jaun-Gulbenes.