1. J. Karps Cesvainē. Jkr. IV. LP, VII, I, 994, 1.

2. A. Miezere Saukā no veca zaldāta.

3. Celmiņu Austra Trikātas apk. J. A. Jamsona kr.