1. A.103. J.Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka kr., C,jhybrm 31. "Mūsu t. pasakas" 8. LP, VI. 36, 13. AŠ, II, 28.

2. A. 103. N. Rancāns Rēzeknē.

3. A. 103. Maksims ar skolotāju Pelēku Āraišos. LP, VII, II, 32, 5, l.